Использование зерна сорго при производстве комбикормов для сельскохозяйственной птицы (англ.яз)

МРНТИ 65.31.29 №1-2 (2012 г.)

 

Скачать
 

S. Т. Zhienbayeva, Doctor of Engineering, Zh. S. Alimkulov *,
Doctor of Engineering, K. A. Yeleukenova**, Candidate of Science.

 

USE OF SORGHUM GRAINS IN COMPOUND FEED PRODUCTION FOR AGRICULTURAL FOWLS

 

Almaty technological university
Kazakh scientific and research institute of process and food industry *
JSC «National center for scientific and technical information»**

В статье приведены результаты научно-хозяйственных опытов по скармливанию бройлеров комбикормом, содержащим зерна сорго в количестве 25% взамен зерна пшеницы.
Ключевые слова: сорго, пшеница, антипитательные вещества, комбикорма для сельскохозяйственной птицы, переваримость питательных веществ комбикормов

Мақалада еттік балапандарды бидай дәнінің орнына құрамында 25% құмай жүгері дәні бар құрама жеммен азықтандыру бойынша ғылыми-шаруашы- лық тәжірибелер нәтижелері келтірілген.
Түйінді сөздер: құмай жүгері, бидай, сіңімділігі нашар заттар, ауыл шаруа- шылығы құстарына арналған құрама жем, құрама жемнің қоректік затта- рының қорытылуы

The article presents results of the scientific and economic experiments on feeding chickens with feed containing sorghum grain in the amount of 25% instead of wheat.
Key words: sorghum, wheat, anti- nutritional substances, feedingstuffs for poultry, the digestibility feed nutrient substances

(Полный текст: Архив, 2012г., №1-2, С. 36)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика