Создание отечественных гидравлических ручных молотков

МРНТИ 55.31.31 №2 (2011 г.)

Скачать

 

Рассматриваются основные результаты теоретических и практических исследований по созданию отечественных гидравлических ручных молотков.
Ключевые слова: гидравлические ручные молотки, гидравлические камеры, высокая производительность

Жұмыста отандық гидравликалық қол балғаларын жасау бойынша жургізілген те- ориялық және практикалық зерттеулердің негізгі нәтижелері қарастырылады. Туйінді сөздер: гидравликалық қол балғалары, гидравликалық камералар, жоғары өнімділік.

In the work there are considered the results of theoretical and practical studies of producing home hydraulic hand hammers.
Key words: hydraulic hand hammers, hydraulic chamber, high productivity

(Полный текст: Архив, 2011г., №2, С. 50-55)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика