Кәсіпорындардың ақпараттық жүйесі: кәсіпорын ақпаратын кешенді қорғау параметрлері мен көрсеткіштерінің өзара байланысының моделі

МРНТИ 28.27.27, 81.93.29                                                                 №4 (2020г.) Дрозд В.Г. , Спанова Б.Ж. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігінің тәуекелдерін талдау кезеңінде жүйелік тәсілді қолдану қарастырылады, құрамы сипатталады және таңдалған…

Мәтіндік корпустарды белгілеудің негізгі түрлеріне

МРНТИ 28.23.11                                                                                                 №4 (2020г.) Мамырбаев О.Ж., Шаяхметова А.С.,…

Азаматтық құрылыстағы құрал ретінде ГАЖ және қашықтықтан зондтау үйлесімі. Майбалық – Кейсі су қоймасының, Қазақстан

МРНТИ 20.23.27, 28.23.15                                                                               №4 (2020г.) Мкилима Тимос, Утепов Е.Б.   Осы зерттеуде Қазақстан Республикасының елордасындағы Майбалық су…

Мангустин және гартаниннің вирусқа қарсы қасиеттері

МРНТИ 34.25.23, 34.25.37                                                                                  №4 (2020г.) Турмагамбетова А.С., Богоявленский А.П., Соколова Н.С., Омиртаева Э.С., Березин   В.Э….

Балаулық препараттар әзірлеуге қолданылатын құстардың ортоавулавирус-13/Ақмаңдайлы Қаз/Солтүстік Қазақстан/5751/2013 штамы

МРНТИ 34.15.31                                                                                          №4 (2020г.) Сейдалина А.Б., Кыдырманов А.И., Карамендин К.О., Касымбеков…

Жер қойнауын терең карьерлермен қауіпсіз және ұтымды игеру

МРНТИ 52.13.19                                                                                                    №4 (2020г.) Игизбаев Р.К.,…

Құбырлардың ішкі қабырғаларын әр түрлі шөгінділер мен қоқыстардан тазартуға арналған құрылғыны жасау

МРНТИ 52.47.97                                                                                                 №4 (2020г.) Нурлыбаев Р.О.    Мақалада…

Гидролиз және май өнеркәсібі қалдықтарының негізінде тат модификаторының техниканың беріктігі мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлі

МРНТИ 55.22, 53.01.97, 81.33                                                                             №4 (2020г.) Абзалова Д.А, Мырзалиев Д.С., Абшенов Х.А., Сейдуллаева О.Б., Ерғали Қ.Е., Бахрам Ж.С….

Құрылымы жаңа радиальды-ығыстыру орнағында шыбықтарды жасау процесін динамикалық модельдеу

МРНТИ 55.29.33                                                                                              №4 (2020г.) Машеков С.А., Нугман Е.З., Тусупкалиева…

Сорғы агрегаттарын техникалық пайдалану жүйесін жетілдіру

МРНТИ 55.42.45, 55.30.14                                                                               №4 (2020г.) Мырзалиев Д.С., Абзалова Д.А., Сейдуллаева О.Б., Жолбарыс Н.К., Калжигит Б.Е.   Мақалада…

Яндекс.Метрика