Қазақстан Республикасының мұнай-газ секторының индустриялық-инновациялық даму стратегиясы

МРНТИ 06.71.03                                                                                        №4 (2019 г.) Ашикбаева А.М., Кунанбаева Д.А., Дауитбаева  М.Е. Мұнай-химия кластері Қазақстан экономикасының одан әрі дамуында шешуші рөл атқарады. Қазақстан Республикасының 2010-2018 жылдарға арналған Индустриалды-инновациялық даму стратегиясына сәйкес, мұнай-газ секторы 2020 жылға дейін стратегиялық міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін экономикалық өсудің маңызды құрамдас бөлігі болуға тиіс. Республикада оффшорлық мұнай жобаларына арналған өндіріс жоқ: мұнай…

Навье-Стокс теңдеулері негізінде каналдарда газдардың ламинарлық қозғалысын гидродинамикалық орнату принципін қолдану

МРНТИ 28.17.31                                                                                        №4 (2019г.) Урматова А.Н. Колонналы жылу және массаауысу құрылғыларында саптамалық элемент ретінде пластиналар, цилиндрлер, сфералар мен өзге де денелер кездеседі. Осы құрылғыларда өңдеуге түсіп отырған газ немесе сұйықтық өзара да, каналдар мен саптамалар шекараларымен де көпсатылы өзара әрекеттесуден өтеді. Сондықтан сәйкес модельдейтін теңдеулердің шешілуі, олардың шешімдерінің сандық сызбаларының үйлесу мәселелері туындайды. Бұл жағдайда…

Лаборатория жағдайында балықтарда ауру тудыратын аэромонозға қарсы биопрепаратты терапиялық бағалау

МРНТИ 34.27.51; 69.09.41                                                                     №4 (2019г.) Абишева Г.Ж., Текебаева Ж.Б., Бисенова Г.Н., Уразова М.С., Абилхадиров А.С., Абитаева Г.К., Сармурзина   З.С.       Мақалада сүтқышқылды бактериялардың консорциуымынан құралған балықтарда кездесетін аэромоноз қоздырғыштарына қарсы зерттеу жұмыстарының нәтижелері көрсетілген. Жұмыстың мақсаты – аэроманоз қоздырғыштарына қарсы биопрепараттың әсерін лабораториялық жағдайда бағалау. Сүтқышқылды бактериялар (Lactobacillus fermentum 24с, Pediococcus pentosaceus 10/9к, Lactobacillus paracasei…

Сараптама жағдайында дақылдардың анатомиялық параметрлеріне симметриялық емес диметилгидразиннің әсері

МРНТИ 34.29, 34.31.31, 87.15.03                                                           №4 (2019г.) Утеулин К.Р., Агапов О.А. , Федорина   О.А., Атагаев А.Б., Ахтаева Н.З. Симметриялық емес диметилгидразинмен ластанған (СЕДМГ) топырақ үлгілерінде өсірілген дақылдар өскіндерінің анатомиялық құрылымы зерттелген. СЕДМГ ластанған топырақ үлгілерінде 5 және 25 мг/кг Саратов сұрыпты, Tríticum aestivum мәдениленген дақылдың СЕДМГ-ге төзімсіз өскіндер тамырының ризодермасының және алғашқы тамырының қалыңдығының азаятыны және…

Аса сыни СО2 лакталған тамырдан глицирризин қышқылын экстракциялау: RSM (response surface metodology)

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                       №4 (2019г.) Джураев Х.Ф., Гафуров К.Х., Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева   Ш.У. Қызыл мия тамырынан ГҚ экстракциясы СК-СО2 этанолмен еріткіш ретінде жүргізілді.Тәжірибелер мен модельдеу RSM арқылы жасалды. Қызыл мия тамырының сығындысына хроматография және ААС-пен талдау жасалды. RSM дизайны ауыспалы шектен асқан экстракциясын оңтайландырып, ГҚ шығуына қолданылды. ГҚ ең көп шығуы RSM көмегімен 10 МРа,…

Наноцеллюлоза: сипаттамалары, модификациясы және биосыйымдылық

МРНТИ 61.39.81                                                                                        №4 (2019г.) Рахимова Б.У., Кудайбергенов К.К., Акназаров С.Х., Мансуров З.А., Савицкая И.С.,  Головченко О.Ю., Смагулова    Г.Т.   Наноцеллюлоза өзінің тамаша био-физикалық қасиеттері мен биомедицинада қолдану мүмкіндіктерінің арқасында ғалымдардың назарына ілікті. Мақалада наноцеллюлозаның төрт түрі қолданылып, қасиеттеріне шолу жасалған: нанокристалды целлюлоза (НКО), нанофибрилді целлюлоза (НФЦ), нанокристаллоидты талшықты целлюлоза және бактериялық целлюлоза (БЦ). Соңғы ғылыми…

Қазақстан кәсіпорындарына арналған көп элементті функционалдық жабындар

МРНТИ 61.43.39                                                                                        №4 (2019г.) Юров В.М., Сыздыкова  А.Ш., Балтабеков А.С., Платонова Е.С., Гученко С.А., Лауринас   В.Ч. Өнеркәсіптік өндірістегі материалдық құралдардың шектеулілігі тораптар мен тетіктердің, әсіресе жоғары температура мен абразивтік тозудың экстремалды жағдайларында жұмыс істейтін бөлшектердің жұмыс ресурсын ұлғайтатын жаңа технологиялар жасаудың өзекті міндетін алға қояды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында арнайы болаттар мен қорытпаларды жасау жолымен…

Сұйық жүйесі бөлінген алмас бұрғы құралының құрылым өзгешелігі және жасау технологиясы

МРНТИ 52.13.07                                                                                       №4 (2019г.) Мендебаев Т.Н., Смашов Н.Ж. Терең ұңғыларды алмас құралдармен бұрғылау тәсілінің күрделі мәселесі – оның жобадағы бағытын сақтау, қуат шығыны және толық мәлімет беретін тау жыныстарын алу. Олар ұңғы табанындағы құралдың жұмыс жағдайының күрделенуіне, тау жыныстарының қасиеттеріне, әсіресе жарықшақтарына байланысты болып отыр. Ақпарат көздеріндегі мәліметтерді талдай келе мәселені алмас құралдарының құрылым сызбаларына…

Үшқатын-3 кен орнының рудасынан гидрометаллургиялық жолмен шырақ алу

МРНТИ 52.45.23                                                                                        №4 (2019г.) Исабаев С.М., Жинова Е.В., Жилина   И.М. Қазіргі уақытта құрамында марганеці бар шикізатты гидрометаллургиялық жолмен өндеу жұмыстары жүргізілуде. Марганецті шаң мен шламнан, силиеомарганец, ферромарганец шлактарынан айырып алу маңыз- ды болып саналады. Жұмыстың мақсаты – Үшқатын-3 кен орнының рудасынан гидрометаллургиялық жолмен шырақ алу. Шырақ тұқылыларынан күкірт қышқылын сілтісіздендіру бойынша эксперимент түрлері өткізілді. Келесі…

Автомобиль дизельді қозғалтқыштарының жұмыс істеп тұрған майының диагностикалық параметрлеріне қойылатын талаптар

МРНТИ 73.31.41                                                                                        №4 (2019г.) Биниязов А.М., Денисов А.С., Кожинская А.В., Сарсенбаева Л.Х., Биниязов   Е.М. Мотор майларының негізгі диагностикалық параметрлерінің сілтілік саны, тұтқырлығы, тығыздығы, тұтану температурасы сияқты сәйкестігіне талдау жүргізілді. Жұмыс істеп тұрған май параметрлерінің нормативтері мен тәуелділіктерін пайдалану нәтижесінде белгілі қозғалтқыштар ақауларының пайда болу шекаралары анықталды. Келтірілген деректер бойынша V– C координаттарында, ал содан кейін…

Яндекс.Метрика