Қазақстан Республикасындағы трансферттік баға белгілеуді мемлекеттік реттеу мен бақылаудың әлемдік тәжірибесін қолдану мәселелері мен болашағы

МРНТИ 06.73.15                                                                               №3 (2020г.) Заурбекова З.Г., Селезнёва И.В. Мақала мемлекеттік реттеу мен трансферттік баға белгілеуді бақылаудың әлемдік тәжірибесін Қазақстан Республикасының экономика- лық және құқықтық жағдайларына бейімдеу мәселелерін талдауға арналған. Бұл жұмыстың мақсаты – мемлекеттік реттеу мен бақылаудың озық әлемдік тәжірибесін зерттеу. Зерттеу Қазақстан Республикасында трансферттік баға белгілеу саласындағы заңнаманы және бақылау рәсімдерін жетілдірудің негізгі жолдарын…

Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану

МРНТИ 28.01.45, 50.41.25                                                              №3 (2020г.) Дайнеко Е.А., Дузбаев Н.Т.,  Ипалакова М.Т.,  Бекаулова Ж.М., Нальгожина Н.Ж.   Бұл мақалада білім беру саласында жаңа технологияларды пайдалану қарастырылған. Білім беруге әртүрлі инновациялық әзірлемелерді енгізуге талдау жүргізілді. Авторлар физиканы зерттеу үшін виртуалды шынайылық технологиясын пайдалана отырып, өзіндік бағдарламалық өнімін ұсынды. Мұндай тәсіл қосымшамен өзара іс-қимылды қызықты әрі есте қаларлықтай…

Диагностикалық препараттарды дайындауға арналған, Н1N1 А/Шошқа/Қостанай/23/14 тұмау вирусының жаңа штаммы

МРНТИ 34.25.37                                                                               №3 (2020г.) Онгарбаева Н.С., Кливлеева Н.Г.,  Глебова Т.И., Сактаганов Н.Т., Баймаханова Б.Б., Баймухаметова А.М., Лукманова Г.В., Шаменова М.Г., Коротецкий И.С.   Мақалада эталонды нұсқаулардан ерекше, жаңадан бөлініп алынған А/шошқа/Қостанай/23/14 Н1N1 тұмау вирусы штаммының биологиялық және антигендік құрамын зерттеу нәтижелері көрсетілген. Жаңадан бөлініп алынған А/шошқа/Қостанай/23/14 тұмау вирус штаммының биологиялық және антигендік құрамын зерттеу нәтижелері,…

Натрий силикаты мен азот-фосфоры бар қосылыстарды пайдалана отырып отқа төзімді қасиеттері бар целлюлозды материалдарды алу

МРНТИ 64.29.09, 61.67.81                                                             №3 (2020Г.) Таусарова Б.Р., Абилкасова С.О., Жайлханова А.А.   Мақалада целлюлозды тоқыма материалдарына отқа төзімділік қасиет беру үшін натрий силикаты, гуанидин және натрий гидрофосфаты негізіндегі жаңа құрамды пайдалану бойынша зерттеулер баяндалады. Матаның отқа төзімділігіне бастапқы компоненттердің концентрациясының, термоөңдеудің температурасы мен уақытының әсері зерттелді. Мақта-матаның отқа төзімділік қасиетінің өзгерісін термоөңдеудің үш режимінде жүргіздік:…

Макромолекуласы буындары функционал топтарының қасиеттерімен ерекшеленуші полиэлектролиттердің әсерінде сазды гидродисперсия тұрақтылығының өзгеруі

МРНТИ 31.15.37                                                                             №3 (2020г.) Асанов А., Мамешова С.А.   Функционал топтарының табиғаты, мольдік ара-қатынасымен ерекшеленуші полиэлектролиттер әсерінде сазды гидродисперсияның тұрақтылығының өзгеруі зерттелді. Макромолекуласы иондалмайтын винилацетат және акриламидтен түзілген полиэлектролиттің гидродисперсияның тұрақсыздануына әсері өте әлсіз оң зарядты амид функционалды акриламид буынының көбеюімен біршама артатындығын көрсетті. Гидродисперсияның тұрақсыздануы күшті ионданушы ароматты амин функционалды 2-метил-5-винилпиридин және алифатты амин…

Натрий силикаты мен азот-фосфоры бар қосылыстарды пайдалана отырып отқа төзімді қасиеттері бар целлюлозды материалдарды алу

МРНТИ 61.67.81, 47.09.48                                                                  №3 (2020г.) Таусарова Б.Р., Шаихова Ж.Е., Егеубаева С.С., Калимолдина Л.М.   Мыс сульфатын сулы ортада сахароза болған кезде азайту арқылы мыс нанобөлшектерін синтездеу әдістері қарастырылған. Оңтайлы синтез жағдайларын, мыс нанобөлшектерінің бактерияға қарсы белсенділігін анықтау бойынша зерттеулер жүргізіліп, әр түрлі факторлардың әсері анықталды: қолданылатын реагенттердің концентрациясы, ортаның рН, мыс иондарын қалпына келтіру процесіндегі…

Қазақстанның металлургиялық кәсіпорындарында автогенді өндірістік схемалардың сапасын бағалау

МРНТИ 53.37                                                                                    №3 (2020г.) Кажикенова С.Ш., Шалтаков С. Н.   Қазақстанның металлургиялық кәсіпорындарында мыс өндірісінің технологиялық схемаларының математикалық модельдері құ- растырылды. Әрбір қайта бөлу мен жалпы технологиялық схеманы бағалау үшін жаңа есептік формулалар алынды. Күрделі жүйелердің иерархиялық құрылымының идеалды математикалық моделі әзірленді. Жезказганцветмет, Балхашцветмет, Казцинк, KAZ Minerals Bozshakol Қазақстан кәсіпорындарында мыстың нақты металлургиялық өндірісінің технологиялық…

Тозуға төзімді балқыту материалдарымен қапталған термофрикциялық құралдардың сапасын бақылау және сынау

МРНТИ 55.19.13                                                                              №3 (2020г.) Шеров К.Т., Тусупова С.О., Ракишев А.К., Мусаев М.М., Доненбаев Б.С., Шеров А.К., Курмангалиев Т.Б., Сарымбай А.К.   Авторлар тетіктердің әр түрлі беттерін термофрикциялық өңдеу тәсілдерін әзірледі. Бұл мақалада термофрикциялық құралдардың то- зуға төзімді балқытушы материалдармен балқытып қаптау арқылы тозуға төзімділігін арттыру бағыты бойынша зерттеу нәтижелері берілген. Балқытылған беттердің сапасы бұзбай бақылаудың…

Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалар және жүк көтергіш машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету

МРНТИ 55.01.93, 67.01.93. 86.23                                                       №3 (2020г.) Сутемген Ж.Т., Бергенева Н.С., Қалдыбаева С.Т., Исанбекова А.Т.   Мақалада жүк көтергіш механизмдерді өндірісте пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбек жағдайын жақсарту мәселелері қарастырылған. Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалардың себептері талданған. Еңбекті дұрыс ұйымдастыру түрлері мен қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету шаралары көрсетілген. Өндірісте туындайтын қауіпті өндірістік факторлар мен…

Бөлу қоршауларына энергия беретін қасиеттерге шолу

МРНТИ 73.31.13                                                                                 №3 (2020г.) Абсаметов Д.М. Мақалада апаттық тұйықтар мен автомобиль жолдарының бөлу жолақтарына арналған бөлгіш қоршауларға және қауіпсіздік кедергілерінің жаңа конструкцияларына шолу келтірілген. Қазіргі уақытта еліміздің жолдарындағы қоршаулардың энергияны жеткілікті дәрежеде пайдалану қабілеті жоқ, соның кесірінен көліктер соғылғанда ауыр зардаптарға әкеп соғады. Энергияны сіңіретін және бағыттаушы элементтер бірлесе жұмыс істейтін болғандықтан, қоршаудың да көлік…

Яндекс.Метрика