Бизнеске және кәсіпорынды басқаруға арналған статистикалық әдістер

МҒТАР 28.23.33, 06.39.21                                                                     №3 (2019г.) Пащенко Г.Н. Бизнесте қолданылатын көптеген статистикалық мәліметтер кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру қосымшалары үшін жалпы сызықтық модельге негізделген хи-квадрат, t-тесттер мен әдістерді қоса алғанда, негізгі статистикалық деректердің жалпы жиынтығына кіреді. Дегенмен, бизнестің нақты қажеттіліктері мен кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру үшін әзірленген бірқатар әдістер бар. Бұл мақалада уақытша қатарларды, шешімдерді…

Кремний органикалық қосындыларды алу әдісі

МҒТАР 61.37.37                                                                                        №3 (2019Г.) Ахмедов В.Н., Ниязов Л.Н., Рахимов Ф.Ф., Паноев Н.Ш. Бұл жұмыста қолжетімді өндірістік өнім тетраэтоксисилан мен винилэтинилмагнийбромид негізіндегі винилэтинилтриэтоксисилан мономері синтезінің нәтижелері келтірілген. ИҚ және УК-споектроскопия әдісімен жасалған негізгі физикалық ерекшеліктері анықталып, көп жұмысты қажет ететін қосымша операцияларсыз жоғары нәтижелі қосымшаларды алуға мүмкіндік беретін синтездеу әдісі жасалды. Алынған жаңа заттар ИҚ және…

Бактерицидтік емдеу ерекшелігі бар карбондалған көміртекті кеуекті сорбент

МҒТАР 31.27.51, 61.45.36                                                                      №3 (2019г.) Ұ.М.Әмзеева, С.Х.Акназаров, О.Ю.Головченко , К.С.Бексейтова, А.М.Нуралы Соңғы онжылдықта іріңді жараларды емдеуде үлкен перспективалар әртүрлі медициналық сорбенттерді пайдаланумен байланыстырылады, оларды жергілікті қолданудың бүкіл бағыты – сорбциялық-аппликациялық терапияның дамуына алып келді. Бұл ретте жарақатқа белсенді әсер ететін сорбенттер немесе микрофлораның таңдаулы сорбциясы есебінен не жарадан бөлінетін сорбенттер назарға алынады. Мұндай ерекше сорбенттердің…

Қазақстанның кәдесыйларына арналған декоративтік жабындылар

МҒТАР 61.39.81                                                                                          №3 (2019г.) Юров В.М., Балтабеков А.С., Гученко С.А., Лауринас В.Ч., Касымов С.С. Бұл мақаланың мақсаты ұлттық кәдесыйларды тираждау технологиясына шолу жасау және оларды сериялық өндіріске дайындау болып табылады. Команда қатысушылары, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшелері, сондай-ақ олардың студенттері пластилиннен немесе басқа да бұйымдардан ұлттық көркем безендірілген бұйымдарды дайындайды. Келесі кезең 3-D…

Көкбас шөп ризосферасының үлгісінен бөлініп алынған актиномицеттердің антагонистік қасиеттері

МҒТАР 62.09.39, 34.45.05                                                                    №3 (2019г.) Хасенова А.Х., Акылова М.А., Султанова А.Ж., Масирбаева А.   Көкбас шөбінің (Eryngium) дәрілік өсімдіктік ризосферасы микробоценозының сандық және сапалық құрамы зерттелді. 78 изоляттан таза дақылдар бөлініп алынды, олардың Bacillus subtilis ATCC 6633 және Comamonas terrigena ATCC 8461 зертханалық штамдарына қарсы антагонистік қасиеттері зерттелді. Зертханалық тест-дақылдарға қарсы жоғары белсенділік көрсететін, актиномицеттер…

Энергетикалық элементтердің порогиялық құрылысының шектік термисі стрессін зерттеу

МҒТАР 44.31.31                                                                                       №3 (2019г.) Генбач А.А., Бондарцев Д.Ю., Илиев И.К.   Жылуды нашар өткізетін, тесіктері аз капиллярлы кеуекті жабындарды және металл (мыс, тот баспайтын болат) беттерін (субстратты) модельдеу зерттелді. Оптикалық зерттеу әдістерімен бақыланған будың көпіршіктері мен олардың термо-гидравликалық сипаттамаларының динамикасы сипатталған. Будың «туылу» және «өлім» көпіршіктері генерациялау орталықтарында жарылғыш болды, олар шаршаған жарық көзі ретінде қарастырылды….

Мұнай-кен орындарында қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне арналған қалқымалы қатты бөлшектерден суды терең тазарту процесін зерттеу

МҒТАР 52. 47. 27                                                                                      №3 (2019г.)   Әбделі Д. Ж., Баи Висап, Сейден Ә.Б.   Мақала қабат қысымын ұстап тұру үшін айдалатын судың құрамындағы қатты бөлшектердің әсерінен пайда болатын өнімді қабаттың кеуектері мен каналдарының кольматациясы нәтижиесіндегі түп аймақтағы қабаттың өткізгіштігі мен айдау ұңғыларының қабылдағыштығын нашарлату мәселесін кешенді зерттеуге арналған. Осы мәселе аз зерттелген және одан…

Тазартпа қазба төңірегіндегі таяныш қысымы туралы есебіндегі үшінші текті фредгольм интегралдық теңдеулердің бір жүйесін сандық әдіспен шешу арқылы есептеу

МҒТАР 52.01.77                                                                                         №3 (2019г.) Адилбек Н.А., Шаихова Г.С., Журов В.В., Шегебаева Г.Е. Тұтқыр қабаттардың бірінде орналасқан кен қазбасы төңірегіндегі сілемдердің кернеулері мен орын ауыстырулары көмір қабатындағы тазалау жұмыстарының әсеріндегі күйі қарастырылған. Бұл әсер төменгі қабаттағы жарты жазықтықтың шекараларында берілген қалыпты және ығысу күштері арқылы ескерілген Зерттеулердің мақсаты: шеңбер нұсқасында берілген кез келген жүктеулермен әсер етілген қазбамен…

Титан және хром тотықтары негізіндегі жүйелерді термодинамикалық-диаграммалық талдау арқылы титанды, хромитті шикізаттарды қайта өңдеуді технологиялық бағалау

МҒТАР 53.31.21                                                                                        №3 (2019г.) Нургали Н.З., Алмагамбетов М.С., Байсанов А.С., Жумагалиев Е.У., Келаманов Б.С. Жұмыста шикізат және энергетикалық ресурстарды ұтымды қолдануға мүмкіндік беретін оңтайлы технологиялық құрамын анықтау мақсатында хромит және титан шикізаттарын қайта өңдеуден түзілген балқытудың тотықты өнімдерін термодинамикалық-диаграммалық зерттеу нәтижелері келтірілген. Термодинамикалық-диаграммалық талдау (ТДА) күрделі математикалық аппарат елемегенде, фазалық құрылым диаграммасының көмегімен көп-компонентті жүйелердің неғұрлым…

Қолда бар орнақтардың конструкторлық шешімдерін талдау арқылы жаңа радиалды-ығыспалы орнағын жобалау

МҒТАР 53.01.77                                                                                        №3 (2019г.) Машеков С.А., Тусупкалиева Э.А., Нурахметова К.К., Нуртазаев А. Е., Нугман Е., Сембаев Н.С., Түкибай А.А., Бекбосынова Б.А. Баяндамада баспақтаумен біріктіріліп жасалған құрылымы жаңа радиальды-ығыстыру орнағы ұсынылған. Жұмыста техникалық әдебиеттерді талдау негізінде, сенімді және берік радиальды-ығыстыру орнағын жасаудың маңызды шарттарының бірі болып кішкентай саңлаулар мөлшерін иемденген машинаның құрылымын жасау екендігі анықталды. Мақалада…

Яндекс.Метрика