Орамдағы жолақ ұзындығын бағалау әдістеріне шолу

МРНТИ 20.53.19, 53.01.77                                                                        №2 (2021г.) Кулпешов Б.Ш., Мустафин Т.С., Толгожинова А.Ж., Мустафин   С.А.   Орамға оралған тікбұрышты пішіндегі жолақтың ұзындығын бағалау міндетінің…

Веб-сайттар мен сервиске бағытталған қосымшаларды модельдеу тәсілінің мүмкіншіліктері

МРНТИ 28.19.23                                                                                        №2 (2021г.) Бақытова Ш.Е., Камалова  Г.А.   Әр саланың өз құрылымы,…

Робототехникалық жүйелер және манипулятордың техникалық процестері

МРНТИ 28.23.27                                                                                          №2 (2021г.) Мухамедяр Ұ.Е., Қасымова   А.Х.   Бүгінгі таңда әлем…

Пирамидалық-призматикалық қадалардың пирамидалық бөлігі мөлшерінің олардың энергия сыйымдылығы мен көтергіштігіне әсері туралы

МРНТИ 67.11.29                                                                                           №2 (2021г.) Бекбасаров И.И., Шаншабаев   Н.А.   Мақалада бойлық пішіні…

Құрылыстағы сапа менеджменті жүйесі

МРНТИ  67.01.77                                                                                          №2 (2021г.) Кадирова А.М, Тургунова А.М. Мақалада қатысушылар мен…

Саз-балшықты топырақтарда объектілерді салуға арналған белсенді технологиялық кешен

МРНТИ 67.01.11                                                                                          №2 (2021г.) Унайбаев Б.Б., Ищанова А.Ш., Унайбаев   Б.Ж. Тұзды шаңды-сазды…

БТҚ және ГТҚ электр станцияларындағы өтпелі режимдер кезіндегі шекті жылу ағындарын зерттеу

МРНТИ 44.31.31                                                                                            №2 (2021г.) Генбач А.А., Бондарцев Д.Ю., Айтмагамбетов   А.A. Өтпелі…

Қазақстанның мұнай-битумды жынысының сипаттамалары және құрамының ерекшеліктері

МРНТИ 52.47.23                                                                                       №2 (2021 г.) Ермекова А.С., Тилеуберди Е., Онгарбаев Е.К., Масалимова Б.К.   …

Қазақстанның тау-кен кәсіпорындарындағы бұрғылау-жару кешенінің қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары, жару технологияларын жетілдіру жолдары

МРНТИ 52.13.07                                                                                           №2 (2021г.) Нурлыбаев P.О. Еліміздегі кен өндіру кәсіпорындарындағы бұрғылайжару жиынтығының…

Функционалды жабындыларды қолдану үшін қарқынды пластикалық деформацияның аспаптық тез кесетін Р6М5 болаттың беткі қабатының құрылымына әсерін зерттеу

МРНТИ 55.22.19, 53.43.03                                                                          №2 (2021 г.) Абдирова Р. Д., Тусупкалиева Э. А., Машеков С.А. Мақалада зерттеулерді жүргізу үшін бұрандалы жұмысшы…

Яндекс.Метрика