Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалар және жүк көтергіш машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету

МРНТИ 55.01.93, 67.01.93. 86.23                                                       №3 (2020г.) Сутемген Ж.Т., Бергенева Н.С., Қалдыбаева С.Т., Исанбекова А.Т.   Мақалада жүк көтергіш механизмдерді өндірісте пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбек жағдайын жақсарту мәселелері қарастырылған. Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалардың себептері талданған. Еңбекті дұрыс ұйымдастыру түрлері мен қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету шаралары көрсетілген. Өндірісте туындайтын қауіпті өндірістік факторлар мен…

Діңгегі кеңейтілген қадаларды соққылап қағу және олардың батыру жүктемесіне қарсылық әрекеті

МРНТИ 67.11.29                                                                                   №2 (2020г.)   Бекбасаров И.И., Никитенко М.И., Атенов Е.И.   Мақалада діңгегінің бірнеше жалпақ пирамидалық кеңейтілген бөліктері бар қағылмалы темірбетон қадалардың ірі масштабтағы модельдерін пайдалана отырып, далалық жағдайда жүргізілген эксперименттер нәтижелері баяндалған. Қадаларды соққылап қағу және оларды батыру кезіндегі жүк көтеру қабілеті салыстырмалы бағаланған. Діңгегі кеңейтілген қадаларды қағу кезіндегі энергия шығыны қарапайым призмалық…

Бөгеттің тұрақтылығын модельдеу арқылы экологиялық қауіпсіздікті арттыру

МРНТИ 06.71.03                                                                                      №4 (2019г.) Алдунгарова А.К., Тулебекова А.С., Баймаканов   Н. Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз құрылыс индустриясы үшін табиғи экожүйелерге антропогендік қысымды азайтатын жаңа технологиялар мен құрылыс материалдарын қолдану қажет. Су объектілерін зиянды химиялық заттардан қорғау үшін арнайы шаралар қабылдау және экологиялық қауіпсіз жерасты қорғаныс құрылымдарын ұйымдастыру қажет. Гидротехникалық құрылыстардың құрылысы әрқашан табиғи экологиялық теңгерімнен белгілі бір…

Сусымалы материалдар қоспасының біртектілігін бағалау

МҒТАР 67.09.05, 28.23.15                                                                      №3 (2019г.) Арсланов М.З., Зейнуллин А.А., Коробова Е.В., Мустафин С.А. Cусымалы материалдар қоспасының біртектігін бағалау әдісі ұсынылды. Әдіс сусымалы материалдар қоспасы сынамаларының фотосуреттерін компьютерлік өңдеуге және қоспа компоненттерін қарау аймағын түсі бойынша бөлуге негізделген. Оның ЭЕМ-де жүзеге асырылуы механикалық қиын ажырамды сусымалы материалдар қоспанының әртектілігін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілді құрылыс қоспаларының…

Керамдор алу үшін керамикалық композицияның құрамдарын жасау

МҒТАР 67.09.43                                                                                       №3 (2019г.) Монтаев С.А., Шингужиева А.Б., Монтаева Н.С., Досов К.Ж.   Мақалада «Қарағанды металлургия зауыты» АҚ-ның «Алселор Миттал Теміртау» АҚ (Теміртау қ.) табиғи қиыршық тастың орнына пайдалануға болатын керамикалық материалдарды өндіру үшін домен түйіршіктелген қожды пайдалана отырып, Батыс Қазақстанның шаң- топырақты саздағына негізделген керамикалық композициялардың құрамын жасау бойынша мәселелер талқыланды. Ғалымдардың әртүрлі атпалы,…

Алматы қаласы мысалында сәулет элементі ретінде базалық стансаларға дизайн-кодты қолдану

МРНТИ 67.07.03                                                                               №1 (2019г.)   Дзецина А.В.   Дизайн-кодтарды көбінесе көпшілікке таралған ғимараттарға, шағын сәулет нысандарына ғана қолданылады. Бірақ, базалық стансалар (БС) сияқты техникалық ғимараттарға дизайн-кодтарды әлі ешкім қолданған емес. Алматы қ. мысалға ала отырып, алынған нәтижелерді кейін Алматы қ. барлық аумағында және Қазақстанның басқа да қалаларында қолдану үшін БС-ға Дизайн-кодтардың бекітілген тұжырымдамасын қолдану мүмкіндіктері…

Аддитиві технологияларға арналған полимербетонның беріктігін анықтау

МРНТИ 67.09.45                                                                                  №1 (2019г.)   Далиманов Р.К.,  Красиков  Б.Н.   Бүгінгі күні құрылыстық 3D-принтерлер қоғамның назарын аударып отыр. 3D-принтерді  құрылыста  қолданудың артықшылықтары: дайын өнімдердің жақсартылған қасиеттері, шикізаттың мол үнемделуі, күрделі геометриялы  құрылымдарды басу  мүмкіндігі, озық жобалық әзірлемелерді енгізу мүмкіндіктері және өндірістің ұтқырлығын және жылдамдығын арттыру. Аддитивті  технологиялардың көптеген артықшылықтарына қарамастан, 3D құрылыс принтерлерінің және шығын…

Қаданың төменгі ұшының пішінін оларды қағудың энергия сыйымдылығын және жүк көтергіш қабілеттерін бағалау барысында ескеру туралы

МҒТАР 67.17.15                                                                                         №4 (2018г.)   Бекбасаров   И.И.    Қаданың төменгі ұшының пішінінің әсерін бағалау үшін ұшы жоқ, ұшы доғалданған, ұшы пирамида пішіндес, сондай-ақ ұшы сына тәріздес ұшталу бұрыштары әртүрлі қадалар модельдері пайдаланыла отырып, зертханалық зерттеулер жасалған. Тәжірибе жұмыстарының алғашқы сериясында модельдерді бірдей соққылар санымен, ал екінші сериясында – бірдей тереңдікке қағу қарастырылды. Модельдердің жүк көтеру…

Байланыстырғыш материалдардың құрылымы мен сипатына модификатордың фазалық әсері

МРНТИ 67.09.31                                                                                 №3 (2018г.) Кунашева З.Х., Ержанова Н.С. Ерошев О.Ж.      Ұсынылып отырған мақалада жаңа жоғары сапалы құрылыс материалдарын өндірудің басты бағыты болып саналатын, минералды қорлардың белсендірілген минералды компонентпен модифицирлеу арқылы алынған композициялық материалдар синтезінің нәтижелері көрсетілген. Құрылыс гипсі негізінде байланыстырғыш материалдар алынды, сонымен қатар жоғары беріктілік пен суға тұрақтылықты көрсететін физикалық-механикалық және химиялық қасиеттері…

Уақытша қатарлардың бағанды динамикасы

скачать   Сеитова А.А., Калыбекова Ж.А.  Түйіндеме. Бұл мақалада қоғам талаптарына сәйкес архитектуралық пішіннің өзгермелілігіне байланысты құрылыс саласындағы прогрессивті үрдістер талданады. Архитектуралық кеңістікті тіршілік ету ортасының жағдайына динамикалық бейімдеуді қолдану арқылы өзгермейтін архитектуралық объектілерді құрудағы тарихи және заманауи тәжірибенің мысалдары қарастырылады. Құрылыс саласындағы динамикалық қалыптастырудың ерекшеліктері және технологиялық инновацияларды қолдану арқылы жасанды ортаны ұйымдастыру әдістері…

Яндекс.Метрика