Тозуға төзімді балқыту материалдарымен қапталған термофрикциялық құралдардың сапасын бақылау және сынау

МРНТИ 55.19.13                                                                              №3 (2020г.) Шеров К.Т., Тусупова С.О., Ракишев А.К., Мусаев М.М., Доненбаев Б.С., Шеров А.К., Курмангалиев Т.Б., Сарымбай А.К.   Авторлар тетіктердің әр түрлі беттерін термофрикциялық өңдеу тәсілдерін әзірледі. Бұл мақалада термофрикциялық құралдардың то- зуға төзімді балқытушы материалдармен балқытып қаптау арқылы тозуға төзімділігін арттыру бағыты бойынша зерттеу нәтижелері берілген. Балқытылған беттердің сапасы бұзбай бақылаудың…

Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалар және жүк көтергіш машиналарды пайдалану кезіндегі қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету

МРНТИ 55.01.93, 67.01.93. 86.23                                                       №3 (2020г.) Сутемген Ж.Т., Бергенева Н.С., Қалдыбаева С.Т., Исанбекова А.Т.   Мақалада жүк көтергіш механизмдерді өндірісте пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбек жағдайын жақсарту мәселелері қарастырылған. Құрылыс өндірісіндегі жазатайым оқиғалардың себептері талданған. Еңбекті дұрыс ұйымдастыру түрлері мен қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету шаралары көрсетілген. Өндірісте туындайтын қауіпті өндірістік факторлар мен…

Жаппай тиеу жүктерін түсіру бойынша Инновациялық технология

МРНТИ 55.41.39, 73.31.41                                                                       №2 (2020г.) Ли С.В., Рабат О.Ж., Сайдинбаева Н.Д., Салманова   А.Н. Мақалада платформаларда тасымалданатын алынбалы контейнерлерді қолданып, сусымалы материалдарды түсірудің жаңа технологиясы қарастырылады. Жүктерді түсірудің жаңа инновациялық технологиялары мен құралдарын қолдану, тасымалдау, түсіру және контейнерлерді жүк қалдықтарынан жүйелі түрде тазарту жұмыстарын біріктіру арқылы еңбек өнімділігін арттырады. Сонымен қатар, қызмет көрсететін персоналдың жұмыс жағдайлары…

Газодизель циклі бойынша жұмыс істейтін К-700А тракторды экологиялық-экономикалық зерттеу

МРНТИ 55.57.01, 68.85.81                                                                   №2 (2020г.) Марков В.А., Бебенин Е.В., Биниязов А.М., Захаров В.П.   Ауылшаруашылық техникаларына жанармай шығындары ауылшаруашылық өнімдерінің 50% құрайды. Осыған байланысты ауылшаруашылық техникаларын арзан баламалы отын – табиғи газға, метанға алмастыру ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттырады. Оның үстіне, Қазақстан өз қорлары бойынша әлемде жетекші орынға ие. Ауыл шаруашылығында дизельді қозғалтқышты газ тәрізді…

Қайырмалы соқалар конструкцияларының заманауи даму үрдісі

МРНТИ 55.57.09, 68.85.37                                                                 №2 (2020г.) Нуралин Б.Н., Олейников С.В., Галиев М.С.   Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы өндірушілері әмбебап-жырту тракторларын тиімді деп санайды, олар топырақты егуге дайындау барысында, егіс жұмыстары кезінде, шағын алаңдарда топырақты жыртудан кейінгі өңдеу кезінде, көлік машиналары және әртүрлі жылжымалы және стационарлық машиналар жетегі ретінде неғұрлым ұтымды пайдаланылады. Олар сериялық қайырмалы соқалармен салыстырғанда…

Циклоидальды қозғалысы бар жүк тиегіштің жаңа жұмыс органы

МРНТИ 55.51.37, 73.41.39                                                                   №2 (2020г.) Рабат О.Ж., Ли С.В., Салманова А.Н., Сайдинбаева Н.Д., Мусин К.С.   Мақалада авторлар әзірлеген жүк салғыштың жұмыс органының жаңа (инновациялық) құрылымы келтірілген. Циклоидалдық қозғалыстарды жүзеге асыратын тұрақты ені бар циклоидалды қисықтардың және циклоидалды денелердің қасиеттерін қолдана отырып, машинаның жұмыс органының конструктивтік шешімі алынды. Циклоидтық қозғалысты жүзеге асыратын жұмыс органында өзара…

Өздігінен жүретін жебелік крандарды қауіпсіз пайдалану туралы мәселеге қатысты

МРНТИ 55.51.31, 73.41.39                                                                         №2 (2020г.) Шамей Е., Смирнов В.М., Ищенко А.П.     Ашық көздерден тартылған жебелі өзі жүретін крандардың апаттары туралы ақпаратқа талдау жасалды, нәтижесінде олардың жүк арқанының вертикальдан ауытқуымен байланысы анықталды. Қауіпсіздік құралдарының заманауи жүйелеріне жасалған шолу, өз атқарымдарында тік аралықтан ауытқу кезінде олардың жүк арқандарындағы күшті шектемейтінін көрсетті. Жүргізілген зерттеулер, тіпті…

Цилиндрлік тісті дөңгелектерді домалату құралымен өңдеу процесін зерттеу

МҒТАР 55.19.13                                                                                       №3 (2019г.) Мардонов Б.Т., Шеров К.Т.,. Бузауова Т.М, Мусаев М.М., Таттимбек Г., Альжанова А.Г. Тісті дөңгелектер өндірісінің жай-күйіне жүргізілген зерттеулер соңғы операцияларда тісті өңдеудің дәлдігі мен сапасын қамтамасыз ету мәселесінің бар екенін көрсетті. Осы мәселені шешу үшін тісті дөңгелектердің тістерін өңдеудің тәсілі және оны жүзеге асыру үшін арнайы «тісқырғыш-бүрлегіш» домалату құралының конструкциясы әзірленді….

Дискілі түрендерді жетілдіру жолымен СЗ-3,6 дәнді сепкіштің пайдалану тиімділігін арттыру

МҒТАР 55.57.33                                                                                       №3 (2019г.) Сарсенов А.Е., Кубашева Ж.К. Авторлармен дәнді-дақылдардың өнімділігін арттыратын факторлар келтіріледі. Себу кезіндегі тұқымдарды енгізу технологиясы өнгіштікті, өсіп шығу және соңғы нәтижесіндегі өнімділікті анықтайды. Жұмыстың мақсаты екі дискілі түреннің конструкциясын жетілдіру жолымен дәнді-дақылдардың өнімділігін арттыру болды. Атыздың түзілуі мен тұқымдарды топырақка енгізгенде қолданыстағы екі дискілі түрендердің артықшылақтары мен жетіспеушіліктерін анықтау бойынша талдау…

Автомобильдің каталитикалық бейтараптандырғышының құрылымдарына морфологиялық талдау жасау

МҒТАР 55.01.94                                                                                         №4 (2018г.)   Ибатов М. К., Кадыров А.С., Пак И.А., Барченко Л.М.   Мақалада пайдаланылған газдардың улы құрауыштарын каталитикалық бейтараптандыру жүйелеріндегі құрылымдардың морфологиялық талдауы келтірілген. Негізгі құрылымдық белгілерге негізделген каталитикалық бейтараптандырғыштың толық морфологиялық картасы ұсынылған. Авторлармен көптеген болжалды жұмыс істейтін катализаторлардың қабылдауға келмейтін нұсқаларын жоққа шығаратын бірқатар шарттар жинағы құрылды. Каталитикалық бейтараптандырғыштың құрылымдарын…

Яндекс.Метрика