Функционалды жабындыларды қолдану үшін қарқынды пластикалық деформацияның аспаптық тез кесетін Р6М5 болаттың беткі қабатының құрылымына әсерін зерттеу

МРНТИ 55.22.19, 53.43.03                                                                          №2 (2021 г.) Абдирова Р. Д., Тусупкалиева Э. А., Машеков С.А. Мақалада зерттеулерді жүргізу үшін бұрандалы жұмысшы…

Өндіріс қалдықтары негізіндегі лак-бояу жабындарының қорғаныш қасиеттерін бағалау нәтижелері

МРНТИ 55.22, 53.01.97, 81.33                                                                        №2 (2021г.) Абзалова Д.А., Мырзалиев Д.С., Сейдуллаева О.Б., Сеилханов Т.Б. Металды коррозиядан қорғау-бояудың маңызды функциясы. Атмосфералық және…

Компрессорды өздігінен салқындататын жылу сорғысының заңдылықтарын зерттеу

МРНТИ 55.39.37                                                                                         №2 (2021 г.) Демесова С.Т., Омаров Р.А., Омар Д.Р., Ержигитов Е.С.  …

Жылу сорғысының конструктивтік-технологиялық схемасын негіздеу

МРНТИ 55.03.99, 55.36.03                                                            №1 (2021г.) Скачать статью Демесова С.Т., Омаров Р.А., Омар Д.Р.,  Ержигитов Е.С. Жылу сорғысы – жылу энергиясын тұтынушыға тасымалдауды жүзеге асыратын техникалық құрал. Әрқашан ыстық…

Барлық қапастарында тіреу пішінбіліктері бар жаңа бойлық-сыналы орнақтың ауыр жүктелген тораптарындағы тербеліс процестерін моельдеу және зерттеу

МРНТИ 55.03.03                                                                                           №1 (2021г.) Скачать статью Машеков С.А., Акпарова С.А., Тусупкалиева…

Сазды ерітіндіде жұмыс істейтін фрезерлі жұмыс мүшесін беріктікке есептеу

МРНТИ 55.03.03                                                                         №1 (2021г.) Скачать статью Кадыров А.С., Жунусбекова Ж.Ж., Ганюков А.А., Кызылбаева Э.Ж., Сулеев Б.Д. Қазақстан Республикасында орындалатын көлемді…

Гидролиз және май өнеркәсібі қалдықтарының негізінде тат модификаторының техниканың беріктігі мен жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлі

МРНТИ 55.22, 53.01.97, 81.33                                                                             №4 (2020г.) Абзалова Д.А, Мырзалиев Д.С., Абшенов Х.А., Сейдуллаева О.Б., Ерғали Қ.Е., Бахрам Ж.С….

Құрылымы жаңа радиальды-ығыстыру орнағында шыбықтарды жасау процесін динамикалық модельдеу

МРНТИ 55.29.33                                                                                              №4 (2020г.) Машеков С.А., Нугман Е.З., Тусупкалиева…

Сорғы агрегаттарын техникалық пайдалану жүйесін жетілдіру

МРНТИ 55.42.45, 55.30.14                                                                               №4 (2020г.) Мырзалиев Д.С., Абзалова Д.А., Сейдуллаева О.Б., Жолбарыс Н.К., Калжигит Б.Е.   Мақалада…

Тозуға төзімді балқыту материалдарымен қапталған термофрикциялық құралдардың сапасын бақылау және сынау

МРНТИ 55.19.13                                                                              №3 (2020г.) Шеров К.Т., Тусупова С.О., Ракишев А.К., Мусаев М.М., Доненбаев Б.С., Шеров А.К., Курмангалиев Т.Б., Сарымбай А.К.   Авторлар тетіктердің әр түрлі беттерін термофрикциялық өңдеу тәсілдерін әзірледі. Бұл мақалада термофрикциялық құралдардың то- зуға төзімді балқытушы материалдармен балқытып қаптау арқылы тозуға төзімділігін арттыру бағыты бойынша зерттеу нәтижелері берілген. Балқытылған беттердің сапасы бұзбай бақылаудың…

Яндекс.Метрика