Орамдағы жолақ ұзындығын бағалау әдістеріне шолу

МРНТИ 20.53.19, 53.01.77                                                                        №2 (2021г.) Кулпешов Б.Ш., Мустафин Т.С., Толгожинова А.Ж., Мустафин   С.А.   Орамға оралған тікбұрышты пішіндегі жолақтың ұзындығын бағалау міндетінің…

Веб-сайттар мен сервиске бағытталған қосымшаларды модельдеу тәсілінің мүмкіншіліктері

МРНТИ 28.19.23                                                                                        №2 (2021г.) Бақытова Ш.Е., Камалова  Г.А.   Әр саланың өз құрылымы,…

Робототехникалық жүйелер және манипулятордың техникалық процестері

МРНТИ 28.23.27                                                                                          №2 (2021г.) Мухамедяр Ұ.Е., Қасымова   А.Х.   Бүгінгі таңда әлем…

Кәсіпорынның бизнес-процестерін петри желілері жәнеагенттік модельдеу көмегімен имитациялық модельдеудің негізгі аспектілері

МРНТИ 28.17.31                                                                 №1 (2021г.) Скачать статью Исраилова С.Т., Муханова А.А., Исмаилова   А.А. Бұл мақалада Петри желілері және мультиагенттік модельдеу көмегімен бизнес үдерістерді имитациялық модельдеудің…

Сөйлеуді танудың заманауи әдістері

МРНТИ 28.23.37                                                                  №1 (2021г.) Скачать статью Оралбекова   Д.О., Мамырбаев О.Ж. Бұл мақалада жасырын Марков модельдеріне (HMM) негізделген модельдердің негізгі идеялары, артықшылықтары мен кемшіліктері –…

Кәсіпорынның ақпараттық ресурстарын қорғауда эксперттік бағалау әдісімен шығындану тәуекелділіктерін есептеу

МРНТИ 28.17.31                                                                                         №1 (2021г.) Скачать статью Амирбай А.А., Муханова   А.А.   Мақалада…

Қазіргі заманғы ақылды үй жүйесінің ерекшеліктері

МРНТИ   28.17.31                                                                            №1 (2021г.) Скачать статью Касымова А.Х., Сайлау Ә.М.   «Ақылды үйге» арналған электрониканың кез келген жиынтығы…

Кәсіпорындардың ақпараттық жүйесі: кәсіпорын ақпаратын кешенді қорғау параметрлері мен көрсеткіштерінің өзара байланысының моделі

МРНТИ 28.27.27, 81.93.29                                                                 №4 (2020г.) Дрозд В.Г. , Спанова Б.Ж. Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігінің тәуекелдерін талдау кезеңінде жүйелік тәсілді қолдану қарастырылады, құрамы сипатталады және таңдалған…

Мәтіндік корпустарды белгілеудің негізгі түрлеріне

МРНТИ 28.23.11                                                                                                 №4 (2020г.) Мамырбаев О.Ж., Шаяхметова А.С.,…

Азаматтық құрылыстағы құрал ретінде ГАЖ және қашықтықтан зондтау үйлесімі. Майбалық – Кейсі су қоймасының, Қазақстан

МРНТИ 20.23.27, 28.23.15                                                                               №4 (2020г.) Мкилима Тимос, Утепов Е.Б.   Осы зерттеуде Қазақстан Республикасының елордасындағы Майбалық су…

Яндекс.Метрика