Мұнай-кен орындарында қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне арналған қалқымалы қатты бөлшектерден суды терең тазарту процесін зерттеу

МҒТАР 52. 47. 27                                                                                      №3 (2019г.)   Әбделі Д. Ж., Баи Висап, Сейден Ә.Б.   Мақала қабат қысымын ұстап тұру үшін айдалатын судың құрамындағы қатты бөлшектердің әсерінен пайда болатын өнімді қабаттың кеуектері мен каналдарының кольматациясы нәтижиесіндегі түп аймақтағы қабаттың өткізгіштігі мен айдау ұңғыларының қабылдағыштығын нашарлату мәселесін кешенді зерттеуге арналған. Осы мәселе аз зерттелген және одан…

Тазартпа қазба төңірегіндегі таяныш қысымы туралы есебіндегі үшінші текті фредгольм интегралдық теңдеулердің бір жүйесін сандық әдіспен шешу арқылы есептеу

МҒТАР 52.01.77                                                                                         №3 (2019г.) Адилбек Н.А., Шаихова Г.С., Журов В.В., Шегебаева Г.Е. Тұтқыр қабаттардың бірінде орналасқан кен қазбасы төңірегіндегі сілемдердің кернеулері мен орын ауыстырулары көмір қабатындағы тазалау жұмыстарының әсеріндегі күйі қарастырылған. Бұл әсер төменгі қабаттағы жарты жазықтықтың шекараларында берілген қалыпты және ығысу күштері арқылы ескерілген Зерттеулердің мақсаты: шеңбер нұсқасында берілген кез келген жүктеулермен әсер етілген қазбамен…

Өнеркәсіптік жылу энергетикасындағы көмір өндірісінің резервтік көздері

МРНТИ 52.35.01                                                                            №2 (2019г.) Майдуков Г.Л.   Түйіндеме. Мақалада көмір өнеркәсібі технологиялық ағынының құрылымы және ресурстық әлеуетін зерттеудің нәтижелері келтірілген. Тауды өңдеу, жөндеуден қалған қалдықтардағы көмірді пайдаланудың көлемі, үйінділердегі минералды құраушылар құрамы анықталды, Донецк көмір бассейніндегі көмір өндіру қалдықтарын және өнімді ілеспелі өндіруді пайдалану мүмкіндігінің бағыттарына ұсыныстар келтірілген. Көмір кендерінің минералды-энергетикалық ресурстарын экономикалық басқару механизмін…

Мұнай тасымалдайтын құбырғылардағы тұздыпарафинды түзілімдерді бақылайтын және өлшейтін құрылғы

МРНТИ 52.47.01                                                                                           №2 (2019г.) Нурлыбаев Р.О.,  Помашев О.П.   Түйіндеме. Мақалада еліміздің мұнай-газ өндірісінің қысқаша жалпы жағдайымен және болашақ дамуымен қатар, зерттеу тақырыбына қарай құбыр тасымалының кейбір мәселелері бөлініп көрсетілген. Бұл мәселелерді кешенді шешу мақсатында мұнай құбырғыларының ішіндегі тұзды-парафиндік жатықтарын бақылау және олардың параметрлерін өлшеу үшін техникалық құрылғы  ұсынылған, сонымен қатар мұнай тасымалдайтын құбырғыларының ішкі…

Кен орындарын ашық әдiспен игеруде болып тұратын гомогенді геомеханикалық апаттарды болжау және оларды болдырмаудың алдын алу (жаңа технология)

МРНТИ  52.13.23                                                                               №1 (2019г.)   Игизбаев Р.К., Игизбаев М.К., Игизбаев К.Б.   Гомогендіқ геомеханикалық апаттардың ілімі және ол апаттарды болжау мен болдырмаудың әдістері жасалды. Зерттеудің мақсаты: карьерлер беткейінің қиябеті және кемерінің аралық және соңғы тұрақты контурларын жасаудағы тазаланған жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігімен; аршу жұмыстарының көлемін азайтатын карьерлер беткейінің қиябеті және кемерінің аралық және соңғы тұрақты бұрыштарын…

Көмірсутектік синтетикалық отынның резервтік көзі ретіндегі көмір кен орындары

МРНТИ 52.35                                                                                       №1 (2019г.)   Майдуков Г.Л.     Мақала көмірсутекті отынның табиғи қорының жойылу мәселелеріне және оларды алмастыру үшін синтетикалық отынның резервтік көзі ретінде аймақтық көмір кен орындарын пайдаланудың тұжырымдамасын жасауға арналады. Мемлекеттің отын-эенергетикалық балансының техникалық әлеуеті контексіндегі көмір өндірісі қысқаша сипатталған. Жерастылық өндірудің заманауи технологиясын жүйелі түрде талдау процесінде тау жыныстарының геостатикалық қысымы әсерінен…

Импульсті-инерциялық көмір байыту әдісінің өнімдерінің түрленуі

МҒТАР 52.35, 87.53.24                                                                                       №4 (2018г.)   Булдаков Ю.М., Егизеков М.Г., Куленова Н.А., Реймер Ю.А., Скориков С. П.    Импульсті-инерциялық байыту құрылғысын қолданудың арқасында тауарлық көмір сапасын жақсарту бойынша зерттеулер жүргізілді. Алынған нәтижелер ұсынылған әдістеменің жоғары тиімділігін дәлелдейді: оптималды жағдайда технологияның қалдықсыз өтетіні анықталды және көмірдегі күл-қож қоспалары 9% -ға дейін кеміп, оның калориялық жылу көрсеткіші…

Кен орнын өндіруде аралас геотехнологияға ауысу жөніндегі кейбір мәселелер

МҒТАР 52.13.19                                                                                            №4 (2018Г.)   Исабек Т.К., Зейтинова   Ш.Б.   Мақалада аралас геотехнология кезінде жерасты ашу тәсілдерінің классификациясы қарастырылады: аралас геотехнологияның әлемдік тәжірибеде пайда болуы; ашық тәсілмен өндіруден жер астына өтуіне байланысты мәселелері. Ашық карьерлік кеңістік және карьердің жиегіне іргелес байланыс аймақтарындағы жыныстардың жылжуы – техногендік әсердің жаңа факторының ықпалын есепке алып, аралас геотехнология кезінде…

Бұрғылау кезіндегі тау жыныстарының талқандалуының теориялық модельдерін талдауға арналған компьютерлік қолдану бағдарламаларын пайдалану

МРНТИ 52.01.77                                                                              №3 (2018г.) Билецкий М.Т., Ратов Б.Т., Муратова С.К., Байбоз  А.Р.     Компьютерлік әдістердің артықшылығы – есептеулерді жылдам әрі дәл есептеу, виртуалды сынақтарды көп мөлшерде жүргізу мүмкіндігі, сонымен қатар есептеу математикасы әдістерін қолдану мүмкіндіктері. Жұмыстың мақсаты – бұрғылау кезінде тау жыныстарының талқандалу теориясының компьютерлік талдауы және айтарлықтай жаңалық болып саналатын өзгерістер мен қосымшаларды енгізу….

Мұнай кен орындарында қабат қысымын ұстап тұру үшін қалқымалы қатты бөлшектерден терең су тазартудың тиімді технологиясын жасау

МРНТИ 52.47.27                                                                              №3 (2018г.) Сейден   А.Б. Мақала бүгінгі күнде қабат қысымын ұстау үшін айдалатын судың құрамындағы қатты бөлшектердің әсерінен пайда болатын өнімді қабаттың кеуектері мен каналдарының кольматациясы нәтижесінде түп аймақтағы қабаттың өткізгіштігі және айдау ұңғыларының қабылдағыштығының нашарлау мәселесіне арналған. Қабат суларының құрамындағы қатты заттарды сүзіп алуды қамтамасыз ететін, қабат суларын терең тазалайтын жаңа әдіс ұсынылған….

Яндекс.Метрика