Жылжымайтын жерінің жоғалуын іздеу құрылғының құрылымы термалдық куат бірлігінін элементтері

скачать

 

Генбач А.А., Бондарцев Д.Ю., Илиев  И.К.

 

Түйіндеме. Кеуекті конструкциялардағы қатты бетке және бу шығаратын қабырғада өндірілген будың көпіршіктері динамикасының моделі жасалды. Модель жылдамдығы жоғары СКС-1M камерасымен кинотүсірілімге негізделген. Нашар жылу өткізетін кеуекті жабынның және металдың субстратының шектік күйі анықталады. Жылу ағындары бу шығынының (10-8) өздігінен пайда болған уақытынан материалдың бұзылу уақытына дейін  (102 +103 с), есептелген. Релаксация процесінен макопроцесске (жойылу) дейінгі уақыт аралығы сипатталған. Жойылу сығымдау және жылжыту күштерінің әсерінен болуы мүмкін. Мұндай бұзылу орын алған жылу ағынының аралығы кварцты құмды герметикалы герметикалық qmax ≈ 7×107 Вт/м2, qmin ≈ 8×104 Вт/м2 және шекаралық qmax ≈ 1×107 Вт/м2, qmin ≈ 21×104 Вт/м2 үшін әртүрлі. Жылытылатын қабаттағы жылу ағынының артуы артады, демек, қыздыру уақыты қысқарады, қысылған кернеулердің рөлі артады. Сығылудың жоғары қарсылыққа қарамастан, компрессорлы жылу кернеулерінен сынған кезде, қолайлы жағдайларда бірден және өте аз мөлшерде жүреді.
Түйінді сөздер: көпіршікті будың динамикасының моделі, капиллярлы-кеуекті қаптамалар, жылу ағындарының аралығы, жылу теңдеуі, жылу электр станциясы.

 

МРНТИ 44.31.31.. №2(2018г.)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика