. Қазақстанның солтүстік аймағында картоп өсіру барысында сұрыптарының микробиологиялық ластануын зерттеу

МРНТИ 87.15.03                                                                            №3 (2018г.)

 

Сейталықызы К., Дюскалиева Г.У., Велямов М.Т.

 

Қазақстанның солтүстік аймағы шаруашылығынан алынған өсу және техникалық пісу кезеңдеріндегі картоп сұрыптарының биомикробио-
логиялық ластануын зерттеу. Sartorius PCP мембранасының сүзу әдісі картопты олардың вегетативтік өсуі мен техникалық пісуі кезінде мониторингтік микробиологиялық зерттеулер үшін пайдалануға болатынын көрсетеді. Оның үстіне бұл әдіс тездетілген және арнайы дайындалған шарттарсыз жалпыға ортақ пайдалануға арналған. Картопты өсіру және техникалық пісуі кезеңінде жүргізілген микробиологиялық ластану мониторингісін жүргізу барысында Қазақстанның солтүстік аймағында көрсетілген кезеңдерде l-3lg10-ға көтерілетін КСБ сандық көрсеткіштері белгіленді. Бұл картоптың физиологиялық қорғаныс деңгейіне, белгілі бір дәрежеде, алаңдағы әртүрлі агротехнологиялық өңдеу әдістерінің әсер етуінен болуы мүмкін.
Түйінді сөздер: сұрып, картоп, мицелия саңырауқұлақтары, мониторинг, микроорганизмдер, токсиндер, пестицидтер, нитраттар.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика