Үлкен Шaбaқты көлiнiң экологиялық жaғдaйын aльгофлорa көмегiмен бaғaлaу

МРНТИ 87.31.91                                                                                         №1 (2020г.) Скачать статью Өнерхaн Г., Дүрмекбaевa Ш.Н.   Мaқaлaдa Үлкен Шaбaқты көлi aльгофлорacының түрлiк құрaмдaры, мезгiлдiк өзгерici aнықтaлып, жүйелі тaлдaу жacaлды. Үлкен Шaбaқты көлiнен микробaлдырлaрдың бaрлығы 84 түрi aнықтaлып, олaрдың 16-ы индикaтор-caпробты түрдi құрaды. Caпробтылық индекci мәнiнiң 1,7-ге тең болуы көл cуының β – мезоcaпробты зонaғa жaтaтындығын көрcеттi. Жaздa жacыл және көк-жacыл…

Каспий теңізінің жаһандық экологиялық проблемаларының тұжырымдамасын әзірлеу қажеттілігіне

МРНТИ 87.19.02                                                                                        №4 (2019г.) Шустов А. И., Огарь Н. П., Кысыков В. А., Попов Н.Н., Горбунова    Н. Ф.   Мұнда «Каспий теңізінің жаһандық экологиялық проблемалары тұжырымдамасы» әзірленді. Бұл тұжырымдама Каспий теңізі бассейнінің барлық Каспий маңы мемлекеттерінің қоршаған ортаны пайдаланатын субъектілерінің кесірінен антропогендік әсерге ұшырайтын жалғыз табиғи жүйе екенін түсіндіруге негізделген. Каспий теңiзiнiң алуан түрлiлiгiнің қысқа-руымен…

Бөгеттің тұрақтылығын модельдеу арқылы экологиялық қауіпсіздікті арттыру

МРНТИ 06.71.03                                                                                      №4 (2019г.) Алдунгарова А.К., Тулебекова А.С., Баймаканов   Н. Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз құрылыс индустриясы үшін табиғи экожүйелерге антропогендік қысымды азайтатын жаңа технологиялар мен құрылыс материалдарын қолдану қажет. Су объектілерін зиянды химиялық заттардан қорғау үшін арнайы шаралар қабылдау және экологиялық қауіпсіз жерасты қорғаныс құрылымдарын ұйымдастыру қажет. Гидротехникалық құрылыстардың құрылысы әрқашан табиғи экологиялық теңгерімнен белгілі бір…

Қазақстанның Арал экологиялық аймағында мал өсіретін шаруашылықтардың топырақ құрамын зерттеу

МҒТАР 87.03.00, 68.01.94                                                                    №3 (2019г.)   Асылбеков Б.Ж.,Сулейменова М.Т., Халила А., Ермекбаева Р.Ж., Маширип Т.А. Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы өндірісінде экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау соңғы жылдары негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Қазақстанның Арал экологиялық аймағында мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы ондағы ауыл шаруашылығы жүйесіне (топырақ, өсімдіктер, су т.б.), олардың химиялық құрамы мен қауіпсіздігіне тікелей…

«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі «Бурабай» көлінің экологиялық жағдайы.

МҒТАР 87.31.91                                                                                       №3 (2019г.) Курманбаева А.С.,  Хусаинов А.Т., Жумай   Е.    Бұл мақалада «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі «Бурабай» көлінің экологиялық жағдайына әсер ететін зерттеу нәтижелері көрсетіледі. «Бурабай» көліндегі су көлемінің 30 жылғы және судың ластану индексінің жылдар бойынша 10 жыл бойғы динамикасы, судың гидрохимиялық құрамы зерттеледі. Көлдің ластану дәрежесі 2009-2017 жылдары ластана бастаған…

Өсімдіктердің жабайы түрлері тұқымдарының өнуі мен өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне симметриялық емес диметилгидразиннің әсері

МРНТИ 87.15.03, 34.29, 34.31.31                                                     №1 (2019г.)   Агапов О.А., Федорина О.А., Атыгаев А.Б., Утеулин К.Р., Жексенбай А., Казкеев Д., Алдасугурова Ч.Ж., Курбатова  Н.В.   Өсімдіктердің жабайы түрлері өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне, тұқымдарының өнуіне топырақ үлгілеріне ластанған симметриялық емес диметилгидразиннің (НДМГ) әсері зерттелді. Салыстырмалы 1; 5; 25 мг/кг и 1; 5 мг/кг топырақ үлгілеріне НДМГ…

Ғарыштық мақсаттағы зымыранның апаттық құлау орындарын экологиялық зерттеу сызбасын әзірлеу

МРНТИ 87.15.03                                                                              №1 (2019г.)   Агапов О.А., Большакова Н.А , Степанова Е.Ю. , Жубат К.Ж. , Атыгаев А.Б.   Қазақстан аумағындағы ғарыштық мақсаттағы зымырандардың (ҒМЗ) апаттық ұшырылымының зардаптарына экологиялық баға беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында ҒМЗ апаттық құлауынан кейін бірден қоршаған орта нысандарының сынамаларын жедел түрде алу сызбасы алғаш рет әзірленді. Сызба «Ғарыш-Экология» ғылыми-зерттеу орталығы (ҒЗО) мамандарының Қызылорда…

Жарықшақ-карстық коллекторлардағы атмосфералық ылғал мен конденсациялық үрдістердегі су буларының конденсациясы

МҒТАР 87.35.29                                                                                  №4 (2018г.)   Шестаков Ф.В.   Бұл мақалада жарықшақ-карстық коллекторлардағы атмосфералық ылғал мен конденсациялық үрдістердің конденсациясы бойынша негізгі ғылыми басылымдарға шолу жасалған. Эксперименттер мен байқаулардың нәтижелерінің талдауы ғалымдардың бұрынғы ұсыныстары баланстық есептерде конденсациялық құраушыны ескермейтінін, оның негізсіз екенін көрсетті, оны анықтап, аяқтау қажет. Қырым мен ТМД басқа аудандарындағы эксперименттер мен режbмдік байқаулар жарықшақ-карстық…

. Қазақстанның солтүстік аймағында картоп өсіру барысында сұрыптарының микробиологиялық ластануын зерттеу

МРНТИ 87.15.03                                                                            №3 (2018г.)   Сейталықызы К., Дюскалиева Г.У., Велямов М.Т.   Қазақстанның солтүстік аймағы шаруашылығынан алынған өсу және техникалық пісу кезеңдеріндегі картоп сұрыптарының биомикробио- логиялық ластануын зерттеу. Sartorius PCP мембранасының сүзу әдісі картопты олардың вегетативтік өсуі мен техникалық пісуі кезінде мониторингтік микробиологиялық зерттеулер үшін пайдалануға болатынын көрсетеді. Оның үстіне бұл әдіс тездетілген және арнайы…

Қазақстан экологиясы (2 бөлім)

МРНТИ 87.01.21                                                                           №3 (2018г.) Васильянова Л. С., Козбагарова  Г. А.   Мақалада бүгінгі күнгі Қазақстандағы экологиялық жағдай сипатталады. Ауаны, суды және жер қыртысын ластайтын негізгі көздер ретінде: кен игеру және өңдеу өнеркәсібі; Байқоңыр ғарыш айлағынан зымырандардың ұшырылуы және улы зымыран отынының қоршаған ортаға түсуі; уран өндіруші кәсіпорындар мен ядролық полигондардың радиациялық қалдықтары көрсетілді. Қазақстандық ғалымдардың…

Яндекс.Метрика