Жылыжайлардағы ауаның пестицидтермен ластануын зерттеу

МРНТИ 87.27.05                                                                                 №3 (2020г.) Изтлеуов Г.М., Дайрабаева А.Ж., Жаксыбек К.К., Аскербекова А., Амирбекова Е.   Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жылыжайларда ауаның ластануының ең жоғары деңгейі өсімдіктердің пестицидтерімен өңдеуді баста- ған 6-8 сағаттан кейін пайда болады. Бұл дәйек дала жағдайымен салыстырғанда жылыжай ортасының ерекшелігімен түсіндіріледі. Пестицидтерді қолданғаннан кейін жылыжайларда жұмысты қайта бастаудың қатаң мерзімдерін белгілеуді және өсіру…

Арпа дақылының физиологиясына натрий хлоридінің және мыс ионының әсерін экологиялық тұрғыдан бағалау

МРНТИ 87.15.19.03                                                                         №3 (2020г.) Султангазиева Г.С., Ахметова С.О.   Мақалада арпа дақылының физиологиялық және биохимиялық құрылымының өзгеру мәселелері қарастырылған. Мәселелердің бірі – то- пырақтың тұздануы мен ауыр металдармен ластануы, әсіресе мыс иондарымен. Зерттеудің мақсаты – арпаның әр түрлі сорттарына натрий хлориді мен мыс сульфатының әсер ету дәрежесін олардың тұрақтылығын интеграциялды физиологиялық және биохимиялық тәсілдері негізінде…

Қазақстанда мақта шикізатын алғашқы өңдеумен айналысатын кәсіорындардағы шикізаттың пайда болуы мен қолданылуы

МРНТИ 87.53.13                                                                                №3 (2020г.)   Садырмекова Н.Б., Ерсеитова А.У.,  Есиркепова А.М.   Мақалада мақта шикізатын алғашқы өңдеумен айналысатын кәсіпорындардың техникалық-экономикалық көрсеткіштері талданады. Кәсіпорындардың қызметінің нәтижесі – негізгі өнімдер – мақта талшығы және жанама өнімдерөндіріс қалдықтарын алу. Негізгі өнімдер мен қалдықтардың едәуір бөлігі жақын және алыс шет елдерге экспортталады. Қалған қалдық жергілікті кәсіпкерлерге сатылады. Қалдықтарды жаңа…

Қалалық жасыл өсімдіктерінің қалдыктарынаң органикалық тыңайтқыштарды алу

МРНТИ 87.03.15, 87.53.20                                                                      №3 (2020г.) скачать Алиев Р.Н., Маймеков З.К., Баканов К.Т., Чериков С.Т.     Қалалық орман шаруашылығында, санитарлық тазарту және жыл сайынғы маусымдық жұмыстар кезінде (көктемде және күзде) жасыл жерлерге күтім жасау кезінде ағаш өсімдіктерінің көп мөлшері жиналады: шөптер, құлаған жапырақтар, кесілген бұтақтар және ағаш кесуден ағаш. Әдетте республиканың барлық елді мекендерінде олар осы…

Үлкен Шaбaқты көлiнiң экологиялық жaғдaйын aльгофлорa көмегiмен бaғaлaу

МРНТИ 87.31.91                                                                                         №1 (2020г.) Скачать статью Өнерхaн Г., Дүрмекбaевa Ш.Н.   Мaқaлaдa Үлкен Шaбaқты көлi aльгофлорacының түрлiк құрaмдaры, мезгiлдiк өзгерici aнықтaлып, жүйелі тaлдaу жacaлды. Үлкен Шaбaқты көлiнен микробaлдырлaрдың бaрлығы 84 түрi aнықтaлып, олaрдың 16-ы индикaтор-caпробты түрдi құрaды. Caпробтылық индекci мәнiнiң 1,7-ге тең болуы көл cуының β – мезоcaпробты зонaғa жaтaтындығын көрcеттi. Жaздa жacыл және көк-жacыл…

Каспий теңізінің жаһандық экологиялық проблемаларының тұжырымдамасын әзірлеу қажеттілігіне

МРНТИ 87.19.02                                                                                        №4 (2019г.) Шустов А. И., Огарь Н. П., Кысыков В. А., Попов Н.Н., Горбунова    Н. Ф.   Мұнда «Каспий теңізінің жаһандық экологиялық проблемалары тұжырымдамасы» әзірленді. Бұл тұжырымдама Каспий теңізі бассейнінің барлық Каспий маңы мемлекеттерінің қоршаған ортаны пайдаланатын субъектілерінің кесірінен антропогендік әсерге ұшырайтын жалғыз табиғи жүйе екенін түсіндіруге негізделген. Каспий теңiзiнiң алуан түрлiлiгiнің қысқа-руымен…

Бөгеттің тұрақтылығын модельдеу арқылы экологиялық қауіпсіздікті арттыру

МРНТИ 06.71.03                                                                                      №4 (2019г.) Алдунгарова А.К., Тулебекова А.С., Баймаканов   Н. Экологиялық тұрғыдан қауіпсіз құрылыс индустриясы үшін табиғи экожүйелерге антропогендік қысымды азайтатын жаңа технологиялар мен құрылыс материалдарын қолдану қажет. Су объектілерін зиянды химиялық заттардан қорғау үшін арнайы шаралар қабылдау және экологиялық қауіпсіз жерасты қорғаныс құрылымдарын ұйымдастыру қажет. Гидротехникалық құрылыстардың құрылысы әрқашан табиғи экологиялық теңгерімнен белгілі бір…

Қазақстанның Арал экологиялық аймағында мал өсіретін шаруашылықтардың топырақ құрамын зерттеу

МҒТАР 87.03.00, 68.01.94                                                                    №3 (2019г.)   Асылбеков Б.Ж.,Сулейменова М.Т., Халила А., Ермекбаева Р.Ж., Маширип Т.А. Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылығы өндірісінде экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау соңғы жылдары негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Қазақстанның Арал экологиялық аймағында мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы ондағы ауыл шаруашылығы жүйесіне (топырақ, өсімдіктер, су т.б.), олардың химиялық құрамы мен қауіпсіздігіне тікелей…

«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі «Бурабай» көлінің экологиялық жағдайы.

МҒТАР 87.31.91                                                                                       №3 (2019г.) Курманбаева А.С.,  Хусаинов А.Т., Жумай   Е.    Бұл мақалада «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі «Бурабай» көлінің экологиялық жағдайына әсер ететін зерттеу нәтижелері көрсетіледі. «Бурабай» көліндегі су көлемінің 30 жылғы және судың ластану индексінің жылдар бойынша 10 жыл бойғы динамикасы, судың гидрохимиялық құрамы зерттеледі. Көлдің ластану дәрежесі 2009-2017 жылдары ластана бастаған…

Өсімдіктердің жабайы түрлері тұқымдарының өнуі мен өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне симметриялық емес диметилгидразиннің әсері

МРНТИ 87.15.03, 34.29, 34.31.31                                                     №1 (2019г.)   Агапов О.А., Федорина О.А., Атыгаев А.Б., Утеулин К.Р., Жексенбай А., Казкеев Д., Алдасугурова Ч.Ж., Курбатова  Н.В.   Өсімдіктердің жабайы түрлері өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне, тұқымдарының өнуіне топырақ үлгілеріне ластанған симметриялық емес диметилгидразиннің (НДМГ) әсері зерттелді. Салыстырмалы 1; 5; 25 мг/кг и 1; 5 мг/кг топырақ үлгілеріне НДМГ…

Яндекс.Метрика