Тритерпен сапонинмен вирусты антигендерді енгізу кезіндегі иммунды жауаптың ынталандыру механизмдерін зерттеу

МҒТАР 34.25.23                                                                                           №4 (2018г.)

 

 

Турмагамбетова А.С., Алексюк П.Г., Алексюк М.С., Зайцева И.А., Омиртаева Э.С., Соколова Н.С., Богоявленский А.П., Березин В.Э.

 

Адъюванттар организмге антигенді енгізу кезінде иммундық жауапты күшейтетін заттар болып табылады. Адъюванттарды қолданудағы иммунды жауапты ынталандыру механизмін зерттеу, ағзаға антигеннің еңгенінде иммунды жауаптың біркелкі дамуын жақсы түсінуін ғана емес, сонымен қатар жақсы әсерлі вакцинды препараттар жасаудағы негізі болғандықтан үлкен практикалық маңызы зор. Бұл зерттеуде біз вирустық антиген еңгізілгенде Saponaria officinalis өсімдігінен алынған тазартылған тритерпен сапонинмен иммундық жауаптың ынталандыру механизмдері зертелінді. Қабыну реакцияларын (IL-1), туа біткен (CXCL1, TNF) және адаптивті (IL10) иммундық жауапты дамытуға жеке гендердің экспрессиялық моделіне тритерпен сапонин адъювант ретінде иммундық жауаптың барлық үш бөлігін ынталандыруға қабілетті екенін көрсетті, қабыну реакциядан бастап кейіннен туа біткен және адаптивті иммундық жауаптың ынталандыруы.
Түйінді сөздер: иммундық жауап, гендердің экспрессиясы, иммунды ынталандырушы

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика