Біз туралы

«Қазақстанның ғылым жаңалықтары» журналында іргелі және қолданбалы сипаттағы ғылыми мақалалар, әдістемелік және дәйекті бағыттағы отандық және шетелдік авторлардың шолу жұмыстары жарияланады. 1989 жылдан бері жылына 4 рет шығады. Құрылтайшысы және шығарушысы «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сарапама орталығы» АҚ (ҰМҒТСО, 2016 ж. «ҰҒТАО» АҚ-нан қайта құрылған), Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Журналдың сипаттамасы

на сайт ОБЛОЖКА 2Жарияланымдар тілі: қазақ, орыс, ағылшын (аударманың дұрысытығына автор жауапты). Журнал 2003 жылдан бері ғылымның әртүрлі бағыттары бойынша Қазақстанның Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті – БҒСБК ұсынған ғылыми басылымдар тізіміне енген. Мақалалар рецензияланады. Жарияланым саласы: информатика, құрылыс, машина жасау, ауыл және орман шаруашылығы, экология және экономика, Жер туралы ғылым, химия, биология, тағам және өңдеу өнеркәсібі, су және балық шаруашылығы, кибернетика және басқалары.

Импакт-фактор: 0,124 («ҰМҒТСО» АҚ Қазақстандық дәйексөздер қорының деректері, 2016 ж.).

 

Аудитория

Журнал ЖОО-ның оқытушы-профессорлары құрамына, магистранттарға, PhD докторларына, ғылыми-зерттеу институттарының қызметкерлеріне, министрліктер мен ведомстволарға, мекемелер мен ұйымдардың мамандарына арналған.

Этиканы сақтау

Редакция редакциялық этиканы сақтайды және автордың келісімінсіз баспадағы мақаламен жұмыс процесін ашпайды (кімде кіммен жұмыстың артықшылығы мен кемшілігін, ескертулері мен ондағы түзетулерді талқыламайды, ішкі рецензиялармен таныстырмайды). 

Ғылыми электронды кітапханаларға орналастыру:

 

Журналға жазылу (индекс 75776):
Байланыс бөлімі: “ҚазПошта”, “Евразия-пресс”, “Эврика Пресс”,
Қазақстан Республикасы

 

 

 

Пресс-релиз Роболэнд-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарияланған материалдардың мазмұнына авторлар жауап береді.
Жарнамалық материалдарға жарнама берушілер жауап береді.
Дәйексөздер алынған жағдайда журналға немесе сайтқа міндетті түрде сілтеме жасауы тиіс.

 

 

Қазақстан Республикасының Ақпарат және мәдениет министрлігінде 01.08.2006 ж. №7528-Ж тіркелген.
Тіркеуге тұрған алғашқы нөмірі және күні 07.06.1994 ж. №1332-Ж.

 

Яндекс.Метрика