Математические модели показателей процесса гидрохимической обработки золы-уноса ТЭЦ

МРНТИ 31.17.15 №1 (2010г.)

Скачать
 

Получены многофакторные математические модели показателей процесса. При этом использован прием, включающий подстановку первоначально найденных уравнений в соотношения, характеризующие взаимосвязь указанных показателей
Ключевые слова: процесс извлечения углерода, углерод, химия
 

Тәжірибені математикалық жоспарлау әдісін пайдалану арқылы ЖЭО көміртекті күл- айдалындысынан компоненттерді шаймалау процесіне, процестіңжүру шарт- тарының-қоймапжыңдағы қышқылдар концентрациясы, уақыты жәнетемперату- расының әсері анықгалды. Көп факгорлы теңдеулер алынды, олардың көмегімен кектің көміртекпен байытылу дәрежесін аиықтауға болады.
Түйінді сөздер: шаймалау процесі, көміртек any процесі

.
By applying this method of mathematical planning of experiment we found out the influence of conditions, which are temperature, time and concentration of acids in a pulp on the process of vatting components from coal ashes-ablation of TPS. The muttifactorial equations which help to predict enrichment degree of kek by carbon are defined.
Key words: process of vatting, process of extraction of carbon.

(Полный текст: Архив, 2010г., №1, С. 27-35)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика